Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» Składki komunikacyjne OC
Ubezpieczenia AVIVA Oblicz składkę
Ubezpieczenia Liberty Direct Oblicz składkę
Ubezpieczenia Link4 Oblicz składkę

Ubezpieczenia komunikacyjne OC – podstawa prawna

Ustawa o składkach ubezpieczeniowych – do pobrania

Podstawą prawną w zakresie ubezpieczeń samochodowych odpowiedzialności cywilnej (nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych) jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zawiera ona regulacje wspólne dla każdego działającego Towarzystwa Ubezpieczeń w Polsce. Ściśle stawia wymagania nie tylko w zakresie OC pojazdów mechanicznych, ale i także ubezpieczenia OC rolników (budynków, itp.). Oprócz samych wytycznych, zawiera metody kontroli posiadania obowiązkowych ubezpieczeń, a także kary nakładane za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. Wspomniano w niej nie tylko o składkach komunikacyjnych OC, karach, ale i również o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń.

Sama instytucja UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, powstała w celu zapewnienia ochrony wszystkim kierowcom, a głównie tym którzy ucierpieli w wypadku wyrządzonym przez kierowcę bez ważnej składki OC. UFG ma jeszcze jedno zadanie, a mianowicie egzekwowanie opłat karnych za brak ważnych ubezpieczeń OC. Dodatkowo stanowi zabezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń, gdyby to z kolei okazało się niewypłacalne. Jego siedziba mieści się w Warszawie.

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych wykonuje funkcje informacyjne, gromadzi informacje o roszczeniach ubezpieczeniowych – odszkodowawczych. Dodatkowo jest po części wymogiem Czwartej Dyrektywy, która wymaga organu odszkodowawczego. PBUK działa tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego w kilku przypadkach. Gdy nie została wyznaczona osoba do spraw roszczeń poszkodowanego, gdy ubezpieczyciel w przeciągu 90 dni po zajściu zdarzenia nie wszczął postępowania prawnego w celu wyjaśnienia wniosku poszkodowanego, gdy po upływie 60 dni (licząc od zajścia zdarzenia) nie ustalono Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiedzialnego za przejęcie odpowiedzialności finansowej, oraz gdy występują problemy z identyfikacją pojazdu mechanicznego.

Jak sami zapewne wiecie, ubezpieczenia komunikacyjne, a dokładniej prawo – nie są czymś oczywistym. Poświęca się im wiele czasu, ale jak widać wciąż wielu z nas napotyka na nowe problemy.