Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» PZU

PZU OC i AC – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Obecnie PZU SA to najstarsza i najbardziej doświadczona firma ubezpieczeniowa w kraju. Prężny rozwój firmy zaczął się w 1952 roku, bowiem w tym roku firmie PZU został przyznany monopol. Powszechny Zakład Ubezpieczeń posiada szeroki pakiet OC, AC zarówno w Polsce jak i za granicą.

strong>W ofercie posiada:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC z Zieloną Kartą,
 • Ubezpieczenie minicasco (kierowane do osób, które rezygnują z autocasco),
 • NNW (obejmuje ubezpieczenie związane z ruchem pojazdów jak i również wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, naprawę pojazdu na trasie, postój na trasie, rozładunek pojazdu),
 • Ubezpieczenie Assistance (oferuje pomoc w przypadku wypadku awarii, unieruchomienia pojazdu, kradzieży pojazdu, nagłego zachorowania kierowcy, urazu ciała kierowcy lub pasażera),
 • Ubezpieczenie Zielona Karta posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
 • AC dla klienta indywidualnego i dla małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą,
 • Polisa Moto-assistance,
 • Zabezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego.

Przedmiot ubezpieczenia OC

Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która podczas poruszania się pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu w czasie trwania umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje odszkodowanie jeśli ruch pojazdu spowodował szkody w mieniu lub szkody na osobie.