Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» PTU

PTU

Ubezpieczenie OC pojazdu obowiązuje na terytorium Polski, a w momencie wejścia do Unii Europejskiej, w pozostałych 24 krajach członkowskich.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń?

Otóż, kupując polisę na 12 miesięcy możemy otrzymać dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie Assistance I, w ramach którego otrzymamy usługi w zakresie pomocy technicznej (naprawa na miejscu lub holowanie samochodu), pomoc informacyjna. W przypadku, gdy będziemy kontynuować umowę, dostaniemy kolejne zniżki.  Jest ona tym większa, im dłużej jesteśmy ubezpieczeni.

Wysokość składki OC jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z pozostałymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Dodatkowo naliczane są klientom zniżki za:

 • za bezszkodowy przebieg polisy OC,
 • za uiszczenie jednorazowej opłaty składki,
 • za wiek ubezpieczonego i pojazdu,
 • za przedłużenie polisy,
 • wiele innych.

AC – autocasco

 • AC ma za zadanie ochronę posiadacza pojazdu mechanicznego przed kosztami naprawy auta/pojazdu związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń oferuje AutoCasco w 2 wariantach:

 • Podstawowy – możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe (ubezpieczenie wyposażenia pojazdu, pojazdów nauki jazdy, inne).
 • Zakres ograniczony – nie ma pokrycia szkód w momencie utraty pojazdu – kradzieży.

Suma na jaka możemy ubezpieczyć auto zależy od tego ile dany pojazd jest warty w momencie podpisywania umowy. Umowa zawierane jest na okres 12 miesięcy, dlatego też wysokość składki AC i wartość pojazdu ulegała będzie ciągłym zmianom (umowa ważna jest na terytorium Polski)

Zakres ochrony ubezpieczenia

 • zderzenie z innymi pojazdami mechanicznymi dopuszczonymi do ruchu drogowego,
 • szkód pochodzących z zewnątrz (zderzenie z przedmiotami, zwierzętami, podłożem, inne),
 • skutki działania sił natury i czynników atmosferycznych (powodzie, pożary, itp.
 • wpływ czynników chemicznych i termicznych pochodzących z zewnątrz,
 • szkody wyrządzone przez osoby trzecie,
 • kradzież pojazdu, wyposażenia dodatkowego,
 • inne. (wg warunków ubezpieczenia)

Ubezpieczenia samochodowe dodatkowe

Dodatkowo wykupić można Assistance I, Assistance II, Assistance III – pojazd zastępczy, Zieloną Kartę (ubezpieczenie w ruchu zagranicznym poza terenami krajów członkowskich Unii Europejskiej), NW kierowców, ubezpieczenie szyb pojazdu mechanicznego oraz OC motocykli.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC w PTU S.A. cieszą się ogromnym powodzeniem. Firma ta posiada wielu klientów, którzy przedłużają swoje polisy co roku.