Ubezpieczenie OC w MTU

Ubezpieczenie OC chroni właściciela samochodu przed skutkami finansowymi jak wypłaty wysokich odszkodowań osobom trzecim, które ucierpiały w wypadku drogowym. Warunki ubezpieczenia OC są zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003r.

Ubezpieczenie AC MTU to ubezpieczenie dobrowolne dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę podczas:

  • poruszania się pojazdów,
  • zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami,
  • zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie w tym akty wandalizmu,
  • powodzi, zatopień, wybuchów, czynników atmosferycznych czy też uderzeń pioruna,
  • kradzieży auta, jego wyposażenia lub jego części.

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta pełni funkcję ubezpieczenia OC za granicą. Zielona Karta jest wymagana w: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Serbii i Czarnogórze, Tunezji, Turcji, Ukrainie.

Polisa NW

  • kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także zwrotu kosztów leczenia i hospitalizacji.

  • w ruchu komunikacyjnym

Ta opcja ubezpieczenia NNW pozwala na wypłatę wysokiego odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym.

Ponadto MTU oferuje:

  • ubezpieczenie utraty zniżek

Opcja ta pozwala na zachowanie swoich 60% zniżek.

Tanie OC ubezpieczenia-komunikacyjne.org © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.