Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» mBank

mBank

Firma mBank to jeden z kilku partnerów Grupy BRE Ubezpieczenia oferująca kierowcom polisę:

 • OC
 • AC

Opcje dodatkowe:

 • NW
 • Assistance
 • Samochód zastępczy
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie życia
 • Pobyt w szpitalu
 • Trwałą niezdolność do pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Zapewnia ochronę osobom, którym została wyrządzona szkoda w trakcie ruchu pojazdu mechanicznego. mBank honoruje wszystkie wypracowane wcześniej zniżki na podstawie okresu bezwypadkowej jazdy.

AutoCasco (AC)

To ubezpieczenie dobrowolne pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego znajdującego się w tym pojeździe (dotyczy wyposażenia wyszczególnionego we wniosku). Dzięki AC możemy uniknąć dużych wydatków związanych z naprawą lub kupnem nowego auta.

Polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW)

NW wypłaca odszkodowanie na skutek śmierci lub inwalidztwa powstałego podczas wypadku, związanego z:

 • poruszaniem się pojazdu,
 • wysiadaniem lub wsiadaniem z auta,
 • postojem lub naprawą samochodu podczas podróży,
 • załadunkiem lub rozładunkiem auta,
 • pożarem, wybuchem lub eksplozją

NW przysługuje kierowcy nawet wtedy, gdy sam jest sprawcą zdarzenia.

Assistance  (ASS)

Dzięki assistance otrzymasz natychmiastową pomoc w kraju lub zagranicą. Assistance gwarantuje ci pomoc drogową, holowanie pojazdu, zorganizowanie części zamiennych pojazdu, pomoc finansową, pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Towarzystwo Ubezpieczeń świadczy różne warianty tej polisy, dzięki czemu każdy może wybrać dogodną dla siebie opcję.

Ubezpieczenie Samochód Zastępczy pozwoli Ci na dotarcie do celu, gdy twoje auto zostanie unieruchomione w wyniku wypadku. Składka obejmuje:

 • naprawę auta na miejscu wypadku (centrum alarmowe przysyła pomoc drogową)
 • holowanie pojazdu, gdy nie ma możliwości jego naprawy ( możliwość odholowania pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania)
 • organizację auta zastępczego na czas max. 7 dni (wynajem z pokryciem kosztów)

Ponadto Zakład Ubezpieczeń oferuje:

Ochronę prawną – organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej (adwokata lub radcy prawnego).

Ubezpieczenie życia – polisa przewiduje trwałą niezdolność do pracy zarobkowej.

mBank w ostatnim czasie stał się bardzo cenioną firmą w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW, ASS. Szeroka ochrona zarówno dla kierowców jak i pasażerów.