Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» Generali

Generali

Firma ubezpieczeniowa Generali posiada w ofercie ubezpieczenia OC (obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej), AC (AutoCasco), ASS (Assistance), ZK (Zielona Karta), NW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Polisa OC zapewnia swoim klientom ochronę w przypadku, gdy użytkownik pojazdu wyrządzili szkodę innemu uczestnikowi ruchu drogowego. Ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która wyrządziła krzywdę osobom trzecim podczas trwania umowy.

Ubezpieczenie AC jest polisą dobrowolną, która chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem. Firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu z jego wyposażeniem, a także umożliwia:

  • wybór sposobu likwidacji szkody,
  • darmowa naprawę zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub w innym warsztacie,
  • sprawną likwidację niewielkich szkód jak również wypłatę odszkodowania w ciągu 2 dni.

Assistance  to ochrona podczas podróży, a mianowicie w przypadku usterki pojazdu, awarii, wypadku i innych zdarzeń losowych. W ramach polisy kierowca może liczyć na pomoc drogową, holowanie auta, pomoc informacyjną oraz pomoc w zakwaterowaniu.

Zielona Karta to obowiązkowe OC wymagane poza granicami Polski. Posiadacze tej polisy objęci są ochroną na terenach państw należących do systemu Zielonej Karty. W Generali Zielona Karta przyznawana jest do polisy podstawowej.

Ubezpieczenie NW to dodatkowe zabezpieczenie kierowców i pasażerów na terenie Polski. Odszkodowanie wypłacane jest za poniesione urazy i pogorszenie stanu zdrowia, rozstrój organizmu, złamania kończyn, zgon.

Generali to Zakład Ubezpieczeń z dużym bagażem doświadczenia na rynku. Zachęcamy do poznania oferty na składki OC i AC, a także opcje dodatkowe jak NW, ASS i Zielona Karta.