Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» Ergo Hestia

Ergo Hestia

Jeśli chodzi o produkty ubezpieczeniowe oferowane klientom, Ergo Hestia stworzyła pakiety zawierające od dwóch do nawet kilkunastu ubezpieczeń. Są one dostępne dla indywidualnego klienta, a także dla przedsiębiorcy i korporacji.  Wyróżnić w nich można:

  • OC
  • AC
  • NW
  • Assistance
  • Ubezpieczenia podróżne
  • Ubezpieczenia na życie
  • Wiele pakietów obejmujących szkody w ruchu pojazdów mechanicznych, a także w życiu prywatnym.

Grupa Ergo Hestia to ogólnopolska sieć, na którą składa się  ponad 3 700 doradców ubezpieczeniowych – działają oni na terenie całej Polski – ponad 600 punktów obsługi klienta, w których następuje sprzedaż ubezpieczeń, a które zlokalizowane są w największych centrach handlowych.

Do podstawowych i zarazem najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych towarzystwa można zaliczyć pakiet:

Hestia1, Hestia7, Altima, Aspira, Sjesta, Advanta.

Hestia1 to jeden z najprostszych, lecz kompleksowych produktów ubezpieczeniowych. Za jego pomocą możemy ubezpieczyć dom lub mieszkanie, samochód (OC, AC, NNW), zabezpieczyć się przed następstwem nieszczęśliwych wypadków, szkody wyrządzonej innym osobom w życiu prywatnym.

Pakiet Hestia7 pozwala na skorzystanie z szerokiego wachlarza oferowanych ubezpieczeń rodziny (NNW, OC w życiu prywatnym, koszty ochrony prawnej), ubezpieczeń zdrowotnych (opieka medyczna), domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem, a także samochodu (AC, OC, NNW). Do pakietu klient bezpłatnie otrzymuje wsparcie i opiekę w ramach Home Assistance, a także Assistance auta.

Altima jest ubezpieczeniem stworzonym z myślą o osobach bardzo często podróżujących. Pozwala na leczenie za granicą – w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej, pokrycie kosztów związanych z zagubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą bagażu, a także koniecznością zakupienia nowych rzeczy. Ubezpieczenie pokrywa także koszty zgubionego, skradzionego, bądź zniszczonego sprzętu rekreacyjno-sportowego, jeśli wynikłe szkody spowodowane były przez osoby trzecie lub zdarzenie losowe.

Aspira jest to najprostsze ubezpieczenie na życie stworzone przez Ergo Hestię dla swoich klientów. Niska składka i dobra ochrona ubezpieczeniowa czynią z tego właśnie ubezpieczenia najpopularniejszy produkt dla osób nie zarabiających wiele.

Sjesta to produkt zapewniający wypłatę dożywotniej renty. Wysokość wypłacanej kwoty klient poznaje podczas podpisywania umowy i jest ona zależna od wysokości wpłacanych składek.

Produkty Grupy Ergo Hestia są tak skomponowane by dotrzeć do jak najszerszego grona klientów i by dopasować się do ich potrzeb. Opłaty miesięczne za dodatkowe polisy, czy wpłaty na coś w rodzaju trzeciego filara muszą być dosyć wysokie, by wypłaty środków na emeryturze były wyższe niż trzysta złotych.